GIÀN PHƠI 3 THANH

Xem giỏ hàng “Giàn phơi xếp ngang thanh nhôm” đã được thêm vào giỏ hàng.