GIÀN PHƠI 3 THANH

Xem giỏ hàng “Giàn phơi xếp ngang thanh inox” đã được thêm vào giỏ hàng.